dump xanh
By Gia Phúc Support / Hướng dẫn / / 1 Comment

Một số trường hợp sau khi cài windows cho Lenovo G40-30 thì gặp lỗi dump xanh (BSOD), cho dù cài lại hay cài phiên bản windows khác vẫn bị như cũ. Đây là lỗi hệ thống và xảy ra trên các model Lenovo G40-30, G50-30. Để giải quyết vấn đề này chúng ta phải tiến …