10 lệnh Terminal giúp bạn tối ưu sử dụng máy Mac
By Gia Phúc Support / Góc kỹ thuật / / 0 Comments

Terminal là một ứng dụng quen thuộc với người dùng Mac, dùng để kích hoạt hoặc tắt các chức năng của máy tính. Có rất nhiều tính năng bạn sẽ không tìm thấy trong phần System Preferences mà chỉ có thể bật/tắt trong Terminal. Dưới đây là một cài câu lệnh đơn giản và bổ …