Thư viện phần mềm miễn phí là nơi cung cấp các phần mềm tiện ích mà người dùng hay sử dụng. Chúng tôi đã phân loại các phần mềm miễn phí theo từng nhóm tiện ích rất dễ tìm kiếm vào tải xuống khi cần đến. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các công cụ để sửa lỗi hệ điều hành, khắc phục các sự cố do virus gây ra.

tải phần mềm miễn phí

Công cụ văn phòng - Office Tool

Bộ Font chữ cơ bản hay dùng: VNI 2bytes (VNI-Times), VietwareX (VNTimes new roman), TCVN3 (.VnTimes). Các máy tính sử dụng Windows 8, 10 yêu cầu chạy cài đặt với quyền Administrator (Click chuột phải vào file cài đặt chọn Run as Administrator). FontVN.exe
Bộ gõ tiếng Việt Unikey dành cho hệ điều hành 32bit. Các máy tính sử dụng Windows 8, 10 yêu cầu chạy cài đặt với quyền Administrator (Click chuột phải vào file cài đặt chọn Run as Administrator). Unikey32.exe
Bộ gõ tiếng Việt Unikey dành cho hệ điều hành 64bit. Các máy tính sử dụng Windows 8, 10 yêu cầu chạy cài đặt với quyền Administrator (Click chuột phải vào file cài đặt chọn Run as Administrator). Unikey64.exe
Cài đặt hiển thị tiếng Việt cho các phần mềm sử dụng font chữ TCVN: Nova, HTKK, ACSoft.... VN_SysFonts.rar